O nas

Kilka Słów o Świetlicy Szkolnej


W roku szkolnym 2019/2020 nasza świetlica jest czynna w godzinach od 6.00 do 18.00. Uczęszcza do niej około 350 wychowanków z klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy otrzymali do dyspozycji cztery piękne sale świetlicowe wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz zestawy wypoczynkowe. Pasjonaci plastyki korzystają ze zgromadzonych materiałów plastycznych. Nie zapominamy o promowaniu czytelnictwa, gromadząc odpowiedni księgozbiór. Świetlica prowadzi zajęcia ruchowe, w czym pomagają namalowane na korytarzu przy świetlicy i na placu zabaw
przy szkole plansze do gier. W czasie zajęć korzystamy z komputera, tablicy interaktywnej, telewizora, rzutnika multimedialnego i radiomagnetofonu. Zapewniamy podopiecznym możliwość odpoczynku i relaksu po zajęciach lekcyjnych, do czego przydają się miękkie siedziska czy piankowe klocki.Naszym celem jest, by świetlica stała się przyjaznym miejscem, które wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania, miejscem, które daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza warunki do współdziałania z rówieśnikami w radosnym klimacie twórczej aktywności.