Plan Dnia


RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY6.00 – 8.00 – Przychodzenie dzieci, zabawy swobodne w kącikach    zainteresowań 

8.00 – 9.00 – Odrabianie pracy domowej, czytanie

9.00 – 10.30 – Zabawy dowolne dzieci według ich upodobań

10.30 – 12.00 – Zajęcia programowe: zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie, sportowe, artystyczne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu

12.00 – 12.30 – Obiad

12.30 – 12.50 – Odpoczynek przy muzyce, zabawy relaksacyjne, towarzyskie, gry dydaktyczne

12.50 – 14.00 – Odpoczynek przy muzyce, zabawy relaksacyjne, towarzyskie, gry towarzyskie

14.00 – 15.30 – Zajęcia programowe: zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie, sportowe, artystyczne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu

15.30 – 16.30 – Odrabianie pracy domowej, czytanie

16.30 – 18.00 – Zabawy w kącikach zainteresowań, oglądanie filmów, słuchanie piosenek

18.00 – Czynności porządkowe i powrót dzieci do domu. 
Do jutra pa 😃 !!!

http://m.wm.pl/2014/05/n/mamo-tato-193909.jpg