Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w sieci

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w sieci

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, które jest związane z epidemią koronawirusa w Polsce nauka jest realizowana na odległość.

Pragniemy zwrócić uwagę rodziców na niebezpieczeństwa, na które w Internecie mogą być narażone ich dzieci, takie jak m.in. nieodpowiednie treści, czas spędzany w Internecie, niebezpieczne kontakty czy udostępnianie własnych zdjęć i danych.

Oto kilka podstawowych zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną i naukę na odległość:

  • Ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z urządzeń typu komputer, telewizor, telefon.
  • Wykorzystywanie materiałów udostępnianych przez nauczycieli oraz rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl) i emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
  • Zwróćmy uwagę, iż za materiały edukacyjne dostępne z innych źródeł mogą być pobierane opłaty. Materiały, o których mowa w punkcie powyżej są udostępniane bezpłatnie.
  • Korzystanie z blokad rodzicielskich, które pozwalają ochronić dzieci.
  • Niezbędne są rozmowy dzieci z rodzicami na temat ich doświadczeń w Internecie. Zachęcajmy dzieci do takich rozmów. Kontrolujmy co nasza pociecha robi w sieci.

Czynniki, które sprawiają, że dzieci nadużywają Internetu:

Zapraszamy do odwiedzenia strony ogólnopolskiej kampanii społecznej „Chroń dziecko w sieci” www.dzieckowsieci.pl , gdzie dorośli znajdą m.in. filmy instruktażowe, broszurę dla rodziców oraz zarys problematyki.

Zapraszamy na bezpłatny e-learningowy kurs dla rodziców „Bezpiecznie Tu i Tam”, który powstał po to, aby pomóc dorosłym w zapewnieniu małym internautom bezpieczeństwa online: https://fundacja.orange.pl/kurs/

Zespół nauczycieli świetlicy