Plastyczne sukcesy

Plastyczne sukcesy

Sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Bohaterowie czeskich bajek” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku. Uczennica Milena Śnieżycka z klasy Ie zdobyła tytuł „laureata”. Praca powstała w świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. Barbary Radomskiej-Kaspruk. Cieszymy się, że spośród 1684 prac, ta Milenki okazała się jedną z najpiękniejszych.

Pracę Milenki Śnieżyckiej przedstawiamy poniżej.

W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „W zimowej szacie” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im.Jana Kochanowskiego w Lublinie praca Zosi Zielińskiej z klasy Ia została wyróżniona. Uczennica pracowała pod kierunkiem p.Barbary Radomskiej-Kaspruk.

Serdecznie gratulujemy !!!